Evang. Nnamdi Emmanuel – Agam Ewere Obim Jere Gi Ozi
Evang. Nnamdi Emmanuel – Agam Ewere Obim Jere Gi Ozi