Chief Ifeanyi Agwuedu – Eze Omeogo (Ome Ogo)
Chief Ifeanyi Agwuedu – Eze Omeogo (Ome Ogo)