Aminu Alan Waka |--|8211; Uwar Iyaye Aisha
Aminu Alan Waka |--|8211; Uwar Iyaye Aisha