Adamu Hassan Nagudu
Na Dawo
Adamu Hassan Nagudu  Na Dawo